5 sekretów intymności z Bogiem

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
KzP zdjęcia do artykułów (1)

Intymność z Bogiem… co za dziwna koncepcja! Jak mogę mieć intymną relację z kimś, kogo nie widzę, nie słyszę i nie mogę dotknąć? Bóg i ja nie możemy pójść na kawę, ani nawet przytulić się do siebie. A jednak wiemy, że Bóg stworzył nas do bliskiej społeczności z Nim. Zatem jak to powinno wyglądać?

Przez wiele lat zmagałam się z tymi pytaniami. Pragnę poznać Boga. Chcę umieć rozróżniać Jego głos i czuć w sercu miłość do Niego. W ciągu ostatnich czterech lat Bóg zabrał mnie w podróż, by lepiej zrozumieć, jak wygląda intymność z Nim. Choć przede mną jeszcze długa droga, chciałabym podzielić się z tobą tym, czego się uczę na temat rozwijania relacji z Bogiem wszechświata.

Nie chcę, aby tytuł tego artykułu wprowadził cię w błąd, sugerując, że istnieje jakaś formuła na budowanie intymnej relacji z Bogiem. Wydaje się, że chrześcijaństwo ma już i tak zbyt dużo schematów! Bóg jest żywą, tajemniczą istotą. Nie da się Go oswoić ani zmanipulować, by nawiązał z nami relację. Jednak są rzeczy, które możemy zrobić, aby zaprosić Pana do zbliżenia się do nas. Jak mówi Jego Słowo: Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać z całego serca” (Jeremiasza 29:13).

„[...] są rzeczy, które możemy zrobić, aby zaprosić Pana do zbliżenia się do nas."

1. Pragnij intymności z Bogiem

Rozmawianie z przyjaciółmi o tym, że chcesz poznać Boga to jedno, ale jak desperacko tego pragniesz? Czy intymność z Bogiem” jest jedną z 20 innych rzeczy na liście twoich celów na ten rok?

Ci, którzy znają Pana mają poczucie desperacji, by mieć z Nim społeczność. On stał się ich chlebem powszednim. On nie jest jednym z priorytetów, On jest najwyższym priorytetem. O jedno prosiłem Pana, o to też zabiegam, by mieszkać w Jego domu po wszystkie moje dni, oglądać piękno Pana i w Jego świątyni czekać na odpowiedź” – napisał Dawid w Psalmie 27:4. Paweł określił swój priorytet mówiąc, że wszystko w jego życiu to gnój w porównaniu z poznaniem Jezusa (zob. List do Filipian 3).

Były w moim życiu chwile, kiedy Bóg stał się głównym priorytetem, ponieważ czułam się zdesperowana, by z Nim być. Doświadczyłam ogromnego głodu Jego obecności, tak jakbym nie mogła się nasycić. Chociaż te okresy są dla mnie bardzo cenne, nauczyłam się również tego, by nie opierać traktowania Jezusa jako priorytet na moich uczuciach. Nadal chcę czynić Go moim priorytetem, nawet podczas okresów suszy”, w których wczesne wstawanie, by Go szukać, jest wysiłkiem wynikającym z miłości. 

Czasem szukam Go z desperacji, innym razem z pragnienia, a jest też czas, kiedy robię to dzięki dyscyplinie. Ale zawsze chcę Go szukać.

„Czasem szukam Go z desperacji, innym razem z pragnienia, a jest też czas, kiedy robię to dzięki dyscyplinie. Ale zawsze chcę Go szukać.“

2. Poznaj język miłości Boga

Bestsellerowa książka Garyego Chapmana Pięć języków miłości” odmieniła niezliczone małżeństwa i przyjaźnie. Kiedy zrozumiesz czyjś język miłości”, możesz być pewien, że przekażesz swoje uczucia w sposób, który utoruje drogę do intymności.

Czy wiesz, że Bóg ma swój język miłości? Właściwie to powiedział Izraelitom, że tracą czas uwielbiając, bo nie mówią Jego językiem miłości! Nienawidzę waszych świąt, odrzucam je! Nie pachną Mi wasze uroczystości!” (ks. Amosa 5:21). Dlaczego? Ponieważ językiem miłości Boga jest posłuszne i skruszone serce. Dawid to rozumiał: Nie znajdujesz przyjemności w ofierze; Całopalenie? Choćbym chciał Ci je złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz, o Boże” (Psalm 51:18-19).

Bóg chce, abyśmy kochali Go poprzez nasze posłuszeństwo. Jezus powiedział to wyraźnie: Jeśli mnie kochasz, przestrzegaj moich przykazań”. Mogłabyś tańczyć w kościelnej alejce i zapisać się na każde studium biblijne, a i tak nie rozwinąć intymności z Panem. On chce twojego posłuszeństwa. Czy masz w swoim życiu obszary, które zachowałaś dla siebie, odmawiając posłuszeństwa Panu? Intymność oznacza oddanie całego siebie.

„Bóg chce, abyśmy kochali Go poprzez nasze posłuszeństwo. Jezus powiedział to wyraźnie: »Jeśli mnie kochasz, przestrzegaj moich przykazań«.”

3. Kochaj Boga z uczuciem

Kiedy zaczęłam pogłębiać intymność z Panem, przypomniałam sobie werset: Kochaj Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił (Powtórzonego Prawa 6:5). Chociaż czytałam ten werset tysiące razy, tego szczególnego ranka zatrzymałam się na słowie „serce”. Czy naprawdę kocham Boga swoim sercem? Jak to w ogóle wygląda?

Wiem, co to znaczy kochać Mike’a, mojego męża, całym sercem. Kocham też w ten sposób moje dzieci. Ale Boga? Jak mogłabym kochać Go z uczuciem?

Najgłębszy wzrost intymności w moim osobistym chodzeniu z Bogiem rozpoczął się, gdy uczyniłam uwielbienie codziennym priorytetem. Uwielbienie to sposób, w jaki wyrażam uczucie do mojego Zbawiciela. W ten sposób przekazuję mój podziw i miłość mojemu niebiańskiemu Ojcu.

Jako osobie polegającej na rozumie, było to dla mnie wyzwaniem. Wolałabym raczej studiować Biblię niż wyrażać uczucia wobec Boga! Jednak Bóg chce czegoś więcej niż tylko mojego umysłu – chce mojego serca.

„Najgłębszy wzrost intymności w moim osobistym chodzeniu z Bogiem rozpoczął się, gdy uczyniłam uwielbienie codziennym priorytetem.“

Przeważnie pierwszą rzeczą, jaką robię (po umyciu zębów) we wczesnych godzinach porannych, to klękam i chwalę Boga. Często włączam pieśni uwielbienia, które pomagają mi wyrazić moje uczucia do Niego. Czasami w zaciszu swojego domu padam na twarz lub podnoszę ręce w uwielbieniu. Chcę, aby każda komórka mojego ciała wyrażała i deklarowała, że kocham Boga!

4. Nie poddawaj się!

W tym okresie głębokiej intymności z Bogiem widzę, jak odpowiada na modlitwy, które wznosiłam wiele lat temu. Jesteśmy tak ograniczonymi istotami! Tak często wierzymy, że jeśli Bóg nie odpowie nam natychmiast, to znaczy, że nas nie usłyszał.

Księga Malachiasza 3:16 wskazuje na coś bardzo cennego:

„Inaczej rozmawiali bojący się Pana, każdy ze swoim bliźnim. Pan zaś to usłyszał i odnotował w zwoju pamiętnika, w związku z tymi, którzy żyją w bojaźni Pana i poważają Jego imię”. 

To sugeruje, że każda moja rozmowa o Panu – każda modlitwa – została usłyszana i zapisana przez Boga w Niebie. Czyż nie jest to niesamowita myśl?!

Nigdy, przenigdy nie zmarnujesz chwili, szukając Pana. Nawet podczas okresów zniechęcenia Bóg widzi, słyszy, zapisuje i odpowie w swoim czasie.

„Nigdy, przenigdy nie zmarnujesz chwili, szukając Pana. Nawet podczas okresów zniechęcenia Bóg widzi, słyszy, zapisuje i odpowie w swoim czasie.“

5. Bierz udział w Jego działaniu

Chociaż Bóg uwielbia intymność ze swoim ludem, nasza społeczność z Nim ma inny cel – aby nastało Jego Królestwo i aby Jego wola się spełniła na Ziemi, tak jak w Niebie (Mateusza 6:10).

Być może najgłębszej jedności z Panem doświadczam wtedy, gdy uczestniczę w Jego pracy. Niezależnie od tego, czy oznacza to wstawianie się w modlitwie za kogoś, kogo On kocha; nauczanie kobiet Jego Słowa; czy niesienie przesłania o uzdrowieniu komuś, kto został zraniony; nie ma nic, co można by porównać z wykonywaniem Bożej woli tu na Ziemi.

Jezus pokazał nam na swoim przykładzie ten wzór intymności z Ojcem. Regularnie szukał samotnego czasu na modlitwę, uwielbienie i medytację. Z tej społeczności wypływała praca powierzona Mu przez Ojca. Znał umysł Ojca i czuł Jego serce.

Przyjaciółko, proszę uwierz w to: intymność z Bogiem nie jest tylko dla „super chrześcijan”, takich jak Tozer czy Matka Teresa. Bóg oferuje najgłębszą intymność dla wszystkich swoich dzieci. Pytanie brzmi: czy będziemy jej szukać?

„Być może najgłębszej jedności z Panem doświadczam wtedy, gdy uczestniczę w Jego pracy.“

Autorką artykułu jest Dr. Juli Slattery.
Artykuł został przetłumaczony za zgodą autorki.
Tłumaczenie:  Krystyna Osiecka
Korekta: Monika Mrotek & Gosia Burdzy
Przeczytaj artykuł w oryginale: link